Copyright © 2015 agentura-sova.sk. Všetky práva vyhradené.

Úvodná stránka    l    Opatrovanie 24h    l    24-Stunden-Betreuung     l    Ponuky prác do Nemecka    l    Referencie    l    Kontakt

Agentúra SOVA
Aňala 1744
946 51 Nesvady

E-mail:
agensova@gmail.com

Mob.:
+421 907 381 161

Mgr. Zdenka Švondrková SOVA ag
IČO: 41 458 290
DIČ: 1074638774

č.OBU-NZ-OZP-2011/04298-2, č.živnostenského registra 440-23988

Práce na živnosť

Projekt od 25.04.2022 - do 15.05.2022 - Belgicko / mesto Tiene

Pracovníci :

- 3x zvárač CO2 čierny materiál
- 3x zvárač CO2/111 elektróda čierny materiál


Náplň práce: čierny materiál

- zváranie kútové aj tupé zvary, zvárajú sa kútovými zvarmi držiaky, prídržné plechy a bloky hriadeľa, v prípade potreby sa budú vykonávať aj zámočnícke práce - ide o prácu vonku (v teréne pod strechou, otvorená hala) - Chemická fabrika.


Práca: 60/hod. týždenne
SO - NE podľa potreby


Ubytovanie zabezpečujeme no nehradíme.

Hodinové mzdy:
vedúci skupiny -     29 €

Kvalifikácia vedúceho:

Jazykové znalosti na komunikatívnej úrovni, kontrola na stavbe za správnosť vykonávanej práce všetkých pracovníkov skupiny, korigovanie nedostatkov, vypisuje a zasiela podpísané denníky za všetkých pracovníkov skupiny, rieši so zákazníkom procesy práce, a informuje o zmenách projektového manažéra p. Lörinczovú a zákazníka v rámci skupiny.


Zvárač nemecky hovoriaci - 28 €

Zvárač bez znalostí NJ - 27 €


Všetci zvárači musia absolvovať pred projektom zváračskú skúšku v Rakúsku v HF Bad Wimsbachu. 3 zvárači 07.04. doobeda, 3 zvárači 07.04. poobede.

Zvárači, ktorí úspešne absolvujú skúšku (pri skúške sú potrebné platné certifikáty) a pôjdu na projekt dostanú zaplatenú cestovnú náhradu.